DEEN

MORNING CLUB: BUCHSTABENPERFORMANCE

© Falk Wenzel
© Falk Wenzel
© Falk Wenzel
© Falk Wenzel
Festival 2022: Buchstabenperformance mit der Künstlerin Cécile Belmont am Goitzschesee © Falk Wenzel
Die BUCHSTABENWERKSTATT-Performance beim MORNING CLUB © Falk Wenzel
© Falk Wenzel

Alle MORNING CLUBs finden sich hier.

30. Juni
— 2. Juli
2023